Yuri Cervantes
Community Senior Associate Bitso

SPEAKER
Yuri Cervantes
Community Senior Associate Bitso