Web3 e programas de loyalty
Felipe Ribbe
Web3 Builder
Henrique Leite
CEO goBlockchain
Rodrigo Caggiano
Co-founder Mobiup
Caio Barbosa
Co-CEO Lumx Studios